MIKULICA, K. Technologie výroby cementových pěnobetonů a jejich vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vojtek, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75047