ŽEMLOVÁ, E. Rodinný dům s pekařstvím [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jarošová, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 74759