UHROVÁ, A. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klimešová, Jarmila

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horáčková, Michaela

Navrhovaná známka

eVSKP id 74610