POLÁK, T. Rodinný dvojdům, Helenín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bečkovský, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalábová, Tereza

Navrhovaná známka

eVSKP id 74615