JAŠKOVÁ, A. Rodinný dům v Křenovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

eVSKP id 74951