ŘEZNÍČEK, J. Novostavba rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišarová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Oravec, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 74896