VODVÁRKOVÁ, L. Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Březinka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kutálek, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing.Pavel Šváb

Navrhovaná známka

eVSKP id 74574