KUČEROVÁ, M. Nosná dřevěná konstrukce rodinného domu v Protivíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bukovská, Pavla

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Buchta, Stanislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75167