KOPECKÝ, L. Nosná konstrukce sportovní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sýkora, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Straka, Bohumil

Navrhovaná známka

eVSKP id 75170