SÁČEK, M. Vyhledávací studie obchvatu Rousínova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rybák, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 75118