JELÍNKOVÁ, E. III/4465 Horka nad Moravou, úsek: ul. Náměstí osvobození [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Skalická, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 75143