BŘEZINA, M. Vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín-Lutín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka

eVSKP id 75146