VLK, P. Přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Varaus, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hýzl, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 75148