HLÁVKA, M. Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruzíková, Miroslava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šiške, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 75154