ZÁRUBA, J. Návrh rekonstrukce traťového úseku Otrokovice - Vizovice včetně návrhu technologie práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruzíková, Miroslava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Wrana, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 75152