JAROŠ, P. Návrh optimalizace traťového úseku Náměšť nad Oslavou – Vladislav v km 36,030 – 39,5 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Plášek, Otto

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Louma, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75159