ŠPAČKOVÁ, E. Okružní křižovatka Velkomoravská - bří Čapků v Hodoníně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Apeltauer, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75127