DOSTÁL, J. Studie okružní křižovatky na silnici II/150 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosňovský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Coufalíková, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 75129