WOLDÁN, P. Parkování u nákupních center [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosňovský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Všetečka, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 75130