NEHUDEK, A. Návrh tvaru usměrňovací komory rozstřikovacího uzávěru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šulc, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Haluza,, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75249