MICHALOVÁ, L. Řízení vybrané vodohospodářské soustavy pomocí optimalizačního modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Daniel,, Marton

Navrhovaná známka

eVSKP id 75255