SCHRIMPELOVÁ, K. Formy fosforu v říčních sedimentech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Malá, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrich, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75263