NOVOSÁD, M. Optimalizace investice v obci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Puchýř, Bohumil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimáčková, Kateřina

Navrhovaná známka

eVSKP id 75383