NOVÁKOVÁ, Z. Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dufek, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 75384