VOTRUBCOVÁ, V. Optimalizace zdrojů financování pro rozvoj stavební firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hroníková, Marta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hejduková, Amálie

Navrhovaná známka

eVSKP id 75360