TALAŠ, L. Využití účetních výkazů k posouzení vývoje stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chovancová, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 75332