ČAPEK, L. Dům s pečovatelskou službou v Topolné, příprava realizace hrubé vrchní stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlanhof, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mohapl, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 75462