ODEHNALOVÁ, J. Sportovní a vzdělávací centrum Petrovice - hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kotek, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 75422