KUBRTOVÁ, Z. Technologická etapa hrubé stavby bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Henková, Svatava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75426