DOBROVOLNÝ, P. Možnosti redukce emisí CO2 produkovaných při výrobě portlandských cementů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fridrichová, Marcela

Navrhovaná známka

eVSKP id 75017