HAMRLÍK, M. Posouzení existující konstrukce průmyslové haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chalabala, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75070