ZATLOUKAL, L. Posouzení trámového mostu ve Valticích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečas, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 75068