HOŠKO, M. Studium vlivu složení betonu na obrusnost povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Reiterman, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75046