MERTA, M. Možnosti zvyšování trvanlivosti stříkaných betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubáček, Adam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dufka,, Amos

Navrhovaná známka

eVSKP id 75042