KIANIČKA, D. Příprava a využití směsného portlandského pojiva pro vývoj samonivelačních směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fridrichová, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gazdič, Dominik

Navrhovaná známka

eVSKP id 75041