BOUDYŠ, T. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Moudrý, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Poláček, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 74783