IVÁN, K. Novostavba rodinného domu v Zemianskej Olči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišarová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Remeš, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 74762