OBRÁTIL, P. Rodinný dům v Sobáčově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Krupicová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Podsedník, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 74754