KADERKA, J. Těsnící podzemní stěny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Boštík, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 74602