JANOUŠKOVÁ, D. Novostavba rodinného domu s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Benešová, Romana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horálek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 74623