ROMÁNEK, M. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuciman, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Papranec, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 74627