FÁTOR, M. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavačka, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Majsniar, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 74941