KROPÁČEK, B. Rodinný dům s projekční kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vajkay, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žižka, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 74932