ŠIMKOVÁ, I. Rodinný dům s vinným sklepem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Burianová, Nikola

Navrhovaná známka

eVSKP id 74920