ANNOVÁ, D. Bytový dům Brno - Sadová [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšíková, Naděžda

Navrhovaná známka

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing.arch.Ludmila Manová

Navrhovaná známka

eVSKP id 74983