MACHALA, J. Rodinný dům ve svažitém terénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Adamová, Monika

Navrhovaná známka

eVSKP id 74954