DUDKOVÁ, J. Rodinný dům s kosmetickým salonem v Doksech u Kladna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlach, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 74878