HOLEMY, O. Terasový rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rusinová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žižka, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 74890