KUČERA, T. Nízkoenergetický obytný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hudec, Mojmír

Navrhovaná známka

eVSKP id 74839