NAVRÁTILOVÁ, M. Novostavba rodinného domu Šitbořice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nováková, Tereza

Navrhovaná známka

eVSKP id 74859